• zajmujemy się kompleksowym menadżerowaniem lokali mieszkalnych , odbieramy czynsz najmu od najemcy i przesyłamy na konto właściciela lokalu
     
  • interweniujemy w sprawach związanych z najmem lokalu
     
  • podpisujemy umowę najmu w imieniu właściciela, przekazujemy najemcy lokal protokołem zdawczo-odbiorczym oraz odbieramy lokal od najemcy po zakończonej umowie najmu
     
  • w razie potrzeby i ewentualnych problemów z najemcą możemy reprezentować właściciela w  Sądzie.